สมาชิกปัจจุบัน: จะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการรับชม Formula 1 หรือไม่